Додано 3 нові сервіси в групу COVID19
Додано 3 нові сервіси в групу COVID19:
- C19017 COVID - Переведено з ВІТ
- C19018 COVID - Приєднання до джерела кисню
- C19019 COVID - Від'єднання від джерела кисню

Оновлено рекомендації з ведення Ковід на порталі Академії НСЗУ.