Питання та відповіді
Як створити електронне направлення?
Деталізовану інформацію про електронні направлення та про алгоритм їх створення можна дізнатися у навчальному матеріалі розміщеному у вільному доступі на ePlatform Академії НСЗУ у розділі «Медичні записи» - «Оглядовий матеріал» - «Направлення».
Як медичному працівнику знайти направлення в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ)?
Для пошуку направлення в ЕСОЗ необхідно ввести унікальний номер (який присвоюється кожному направленню при створенні) або відсканувати штрих-код. Після створення направлення номер направлення надходить пацієнту у смс-повідомленні. Також номер направлення міститься у роздрукованому електронному направленні (у верхньому лівому кутку). За цим унікальним номером направлення легко знайти в ЕСОЗ, ввівши його у відповідне поле інтерфейсу медичної інформаційної системи.

Номер направлення складається з 16 символів розділених дифісами та відповідає такій структурі: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ (наприклад 02CX-K1AM-8E84-9TTO). Для коректного вводу номеру направлення використовуйте літери латинського алфавіту та цифри. При вводі номера направлення знак «№» не потрібно вводити.
Чи можна внести зміни у вже створене направлення, щоб виправити помилку?
Після підписання направлення (накладання на нього КЕП), воно автоматично відправляється до центральної бази даних ЕСОЗ. Внести зміни у таке направлення неможливо. В той же час, автор направлення може відкликати таке направлення, вказавши причину, та створити нове направлення. Пацієнти, які вказали свій мобільний номер телефону при реєстрації в ЕСОЗ, автоматично отримають смс з новим номером електронного направлення.

Пацієнтам, які не вказали свій мобільний номер телефону при реєстрації в ЕСОЗ, лікар має повідомити про зміну номера направлення та запросити на прийом для отримання нової інформаційної пам'ятки про направлення. Інформаційна пам'ятка надається у роздрукованому вигляді, та містить номер направлення необхідний пацієнту для його використання за Програмою медичних гарантій.

Зв'язатися із пацієнтом, який не вказав свій мобільний номер телефону при реєстрації в ЕСОЗ можна через контактну особу або за стаціонарним номером телефону, який може бути зазначений у ЕСОЗ.

Чи можна в межах Програми медичних гарантій надавати медичні послуги пацієнтам з паперовим направленням?
Так, пацієнти з паперовим направленням мають право на отримання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій у закладах, які уклали договори з НСЗУ.

У 2020 році ще діють 2 форми направлень: електронна та паперова. Можливість виписувати паперові направлення поки що лишилась у закладів, які не під'єднані до ЕСОЗ та не можуть створювати електронні направлення (наприклад ті, які не уклали договір з НСЗУ або мають інше джерело фінансування (відомчі ЗОЗ, тощо).

Нагадуємо, що за наявності технічної можливості, внесення записів про направлення до електронної системи охорони здоров'я є обов'язковим (Наказ МОЗ України від 28.02.2020 № 586):

· з 01 квітня 2020 року - для всіх надавачів медичних послуг, які уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ;

· з 01 січня 2021 року - для всіх закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Технічна можливість для ведення електронних медичних записів закладом охорони здоров'я виникає з дати оприлюднення ДП "Електронне здоров'я" на сайті системи інформації про відповідне розширення функціональних можливостей медичної інформаційної системи (МІС). Перевірити наявність протестованого та підключено функціоналу е-направлень у вашій МІС, можна перейшовши за посиланням
Як зробити медичний запис в ЕСОЗ за Програмою медичних гарантій про пацієнта, який звернувся з паперовим направленням?
Якщо до закладу охорони здоров'я звернувся пацієнт з паперовим направленням, лікарю або середньому медичному персоналу (в залежності від того, хто бере в роботу та виконує відповідне направлення) необхідно:

1. Авторизуватися в медичній інформаційній системі (ввести свій логін та пароль).
2. Авторизуватися в ЕСОЗ (ввести свій логін та пароль).
3. Ідентифікувати пацієнта використавши документ, що посвідчує особу, для того, щоб переконатися, що людина, яка прийшла з направленням це саме той пацієнт, якому виписано направлення. Для ідентифікації пацієнта зокрема можна скористатись додатком "Дія".
4. Знайти пацієнта в ЕСОЗ, за прізвищем, ім'ям, датою народження тощо.
5. Створити новий епізод відповідного типу.
6. Створити взаємодію в рамках цього епізоду.
7. При створенні взаємодії обрати підставу звернення – «за паперовим направленням».
8. Внести у відповідні поля інтерфейсу медичної інформаційної системи (МІС) реквізити паперового направлення:

· ПІП лікаря, який виписав паперове направлення;
· ЄДРПОУ закладу, в якому було виписано направлення;
· назву ЗОЗ, в якому було виписано направлення (така інформація вказана у направленні або в штампі закладу);
· номер направлення (якщо така інформація вказана у направленні) або вказати "б/н";
· дату виписки паперового направлення.

Деталізовану інформацію щодо ведення електронних медичних записів (зокрема щодо ідентифікації пацієнта, створення епізоду та взаємодії) можна дізнатися у навчальному матеріалі розміщеному у вільному доступі на ePlatform Академії НСЗУ у розділі «Медичні записи» - «Оглядовий матеріал»

Як знайти електронне направлення, якщо його створили в іншій медичній інформаційній системі (МІС)?
Після створення, електронні направлення автоматично потрапляють до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), незважаючи на медичну інформаційну систему, яку використовує ЗОЗ. Центральна база даних створена зокрема для того, щоб лікарі різних закладів мали доступ до направлень пацієнтів, які до них звернулися. Таким чином, при пошуку направлення здійснюється запит до центральної бази даних, і якщо направлення з таким номером існує, то його буде відображено в інтерфейсі будь-якої медичної інформаційної системи, яка має відповідний функціонал.

Медична інформаційна система (МІС), яка ще не підключила відповідний функціонал, НЕ забезпечує можливість пошуку електронного направлення в ЕСОЗ. Зверніть увагу, що це не є підставою для відмови пацієнту у наданні медичних послуг за направленням. У такому випадку, закладу необхідно відзвітувати про надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій через Сервіс звітності НСЗУ.

Звертаємо увагу, що Сервіс звітності НСЗУ є тимчасовим рішення для подання звітів від ЗОЗ щодо наданих медичних послуг, на час, поки медичні інформаційні системи підключать весь визначений договором з НСЗУ функціонал для ведення закладами охорони здоров'я електронних медичних записів.

У випадку, якщо МІС досі не забезпечила функціонал для створення чи виконання е-направлень, для забезпечення коректності ведення електронних медичних записів у обсязі, визначеному договором між ЗОЗ та НСЗУ, закладу охорони здоров'я необхідно уточнити у представника МІС, коли буде підключено даний функціонал або розглянути можливість змінити МІС.

Що робити, якщо у медичної інформаційної системи (МІС) не зрозумілий інтерфейс і не вдається знайти як створити направлення?
Якщо виникають питання щодо роботи в інтерфейсі МІС, варто звернутись до служби підтримки вашої МІС за додатковими роз'ясненнями або за навчанням. Кожна медична інформаційна система створює власний інтерфейс, і має навчати медичний персонал роботі з ним.
Чи потрібно створювати направлення для переведення стаціонарного хворого між відділеннями одного ЗОЗ?
Ні, не потрібно створювати направлення для переведення пацієнта між відділеннями одного закладу охорони здоров'я в рамках одного епізоду надання медичної допомоги у стаціонарних умовах.

Якщо заклад охорони здоров'я надав пацієнту всю можливу допомогу в рамках епізоду лікуваня, то здійснюється виписка пацієнта із закриттям відповідного епізоду.

У випадку, якщо пацієнт надалі потребує медичної допомоги (яку цей заклад не може надати), на підставі успішно створеної в ЕСОЗ виписки пацієнта йому створюються електронні направлення, які необхідні для його подальшого лікування.

Чи потрібно створювати направлення на діагностичні процедури стаціонарному пацієнту?

Якщо такі діагностичні процедури виконуються в межах одного закладу, де хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, то створювати направлення на діагностичні процедури не потрібно. У такому випадку у виписці пацієнта потрібно вказати коди, діагностичних процедур, які були проведені в межах епізоду надання стаціонарної допомоги.

Так само не потрібно створювати направлення на діагностичні процедури, якщо за договором з НСЗУ частина медичних послуг надається підрядником закладу охорони здоров'я. У такому випадку всі медичні записи в межах епізоду надання стаціонарної допомоги (зокрема коди діагностичних процедур) вказуються закладом, в якому пацієнт перебував на госпіталізації, у виписці пацієнта.

Як створити направлення на переведення пацієнта до іншого закладу охорони здоров'я?
Направлення на переведення пацієнта у інший ЗОЗ створюється в межах взаємодії з типом "виписка пацієнта зі стаціонару" та містить інформацію про діагнози та інтервенції. Для цього, лікуючий лікар повинен сформувати виписку зі стаціонару, заповнити в ній всі необхідні дані щодо лікування пацієнта та обрати у полі "Результати лікування" - "переведено до іншого ЗОЗ". При створенні направлення до іншого ЗОЗ необхідно вказати заклад, в який переводиться пацієнт. Такі кроки є передумовою отримання пацієнтом медичної допомоги за Програмою медичних гарантій у іншому закладі охорони здоров'я.

Звертаємо увагу, що перш ніж створювати направлення на переведення до іншого ЗОЗ, спершу потрібно прокомунікувати з цим закладом та переконатися, що він готовий прийняти такого пацієнта та надати йому необхідні медичні послуги!
Чи може лікар виписати направлення і сам його виконати?
Так, може, у випадку якщо пацієнт самостійно обрав цього ж лікаря як надавача послуг за цим направленням. Електронна система охорони здоров'я не передбачає обмежень щодо взяття в роботу направлення лікарем, який сам створив це направлення для пацієнта.

Наприклад, пацієнту потрібно провести повторну консультацію. В такому випадку лікар:

1. комунікує про необхідність повторного візиту пацієнта,

2. виписує направлення на консультацію,

3. здійснює консультацію за цим направленням, якщо пацієнт повернеться саме до нього.

Нагадуємо, що всі дані в ЕСОЗ підлягають моніторингу, зокрема клінічному. У випадку виявлення даних, розцінених як зловживання, НСЗУ буде здійснювати заходи відповідно до законодавства, щоб переконатися у відсутності обмежень прав пацієнта на вільний вибір надавача послуг.
Що таке "послуга" та "група послуг" у е-направленні?

В направленні потрібно вказати медичну послугу, яку необхідно надати пацієнту. Електронна система охорони здоров'я дозволяє вказати в направленні як конкретну послугу, так і групу послуг.

Група послуг обирається у випадках, коли лікар не може однозначно визначити потрібну послугу, яка потрібна пацієнту або не впевнений, яку конкретно процедуру буде проводити вузький спеціаліст. Така ситуація може виникнути при створенні направлень на візуалізації у стаціонарі ("...-скопії"), паліативну допомогу та реабілітацію.

Наприклад, лікар може направити на группу послуг під назвою «Цистоскопія» (код U40002). При цьому, вузький спеціаліст, який провів дослідження, виконав не просто цистоскопію (код 36812-00), але й біопсію. Так як в группу послуг «цистоскопія» входить послуга ендоскопічна біопсія уретри (код 37215-00), то лікар, який провів дослідження, закриє направлення саме цією конкретною послугою.

Важливо: якщо ви не впевнені, яка послуга необхідна пацієнту і чи необхідна вона взагалі, рекомендуємо створити направлення на консультацію до вузького спеціаліста, який може встановити, яка саме медична послуга потрібна пацієнту, і вже самостійно створити направлення на цю конкретну послугу.
Що таке "категорія" направлення?

В кожному направленні вказується категорія, яку потрібно вибрати в залежності від потреб пацієнта. Категорія направлення обирається відповідно до медичної послуги, оскільки всі медичні послуги, на які виписуються направлення, згруповані у категорії.

Медичні інформаційні системи (МІС) забезпечують автоматичний підбір категорії направлення у відповідності до обраної послуги (групи послуг), або навпаки автоматичний підбір послуги (групи послуг) у відповідності до обраної категорії.

Наприклад, для направлення на "Стаціонарне лікування" (код A67010) обирається категорія "госпіталізація", для направлення на лабораторний "Аналіз визначення групи крові та резус-фактор" (код В33002) - "лабораторна діагностика", для направлення на групу послуг "Інша рентгенографія грудної клітки" (код А41974) - "візуалізація", для направлення на "Консультація Хірурга дитячого" (код А67037) - "консультація".
Чи може сімейний лікар направити на госпіталізацію?

Так, сімейний лікар може створити направлення на госпіталізацію пацієнта, оскільки електронна система охорони здоров'я не передбачає обмежень щодо виписування направлень на стаціонарне лікування з різних ланок надавачів медичних послуг.

Якщо сімейному лікарю не відомо код конкретної послуги, однак пацієнт потребує стаціонарного лікування, варто виписати направлення на послугу - Стаціонарне лікування (код A67010).

Деталізовану інформацію про електронні направлення та про алгоритм їх створення можна дізнатися у навчальному матеріалі розміщеному у вільному доступі на ePlatform Академії НСЗУ у розділі «Медичні записи» - «Оглядовий матеріал» - «Направлення».

Як створити направлення для проходження лікарської комісії?

В ЕСОЗ поки що неможливо створити направлення на лікарську комісію. Направлення на комісії (ЛКК, МСЕК, тощо) відбувається за стандартним процесом поза ЕСОЗ.

В той же час при створенні е-направлення лікар може вказати спеціаліста, заключення якого необхідно отримати пацієнту. Для отримання заключень від декількох спеціалістів, необхідно створити окремі направлення до кожного з них.

Нагадуємо, що при створенні електронних направлень лікар керується наказами МОЗ України №586 та №587.
Хто і як може виконати (закрити) направлення?
Наразі існує 9 типів електронних направлень, а саме:

1. Консультація
2. Лабораторна діагностика
3. Діагностична процедура
4. Процедура
5. Лікувально-діагностична процедура
6. Хірургічна процедура
7. Візуалізація
8. Госпіталізація
9. Переведення до іншого ЗОЗ

Усі направлення має право закривати виключно лікар, який надавав медичну послугу за цим направленням. Виключенням є направлення на "лабораторну діагностику", яку може закрити як сам лікар, так і середній медичний персонал.

Наразі в системі дозволені такі варіанти, якими можна підтвердити виконання направлення:

· Взаємодія:
- з зазначеним висновком лікаря спеціаліста (Консультативний висновок),
- з зазначеним типом "Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару";
· Процедура;
· Діагностичний звіт.

Нижче наведено таблицю, в якій вказано, яке направлення чим підтверджується виконання:

Взаємодія з зазначеним висновком лікаря спеціаліста (Консультативний висновок)
Діагностичний звіт
Процедура
Взаємодія з зазначеним типом "Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару"
Консультація
Діагностична процедура
Лікувально-діагностична процедура
Лабораторна діагностика
Візуалізація
Процедура
Хірургічна процедура
Госпіталізація
Переведення до іншого ЗОЗ
Звертаємо увагу, що направлення на будь-яку послугу, окрім направлення на переведення між стаціонарами закладів, є безадресними. Пацієнт самостійно обирає в який заклад охорони здоров'я йому звернутися із направленням;
Чи можна приймати пацієнтів, які звернулися без направлення лікаря?
Так, можна приймати пацієнтів, які звернулися за спеціалізованою медичною допомогою до закладів охорони здоров'я, які уклали договори про медичне обслуговування населення з НСЗУ, без направлення іншого лікаря.

Без направлення спеціалізована медична допомога надається в межах Програми медичних гарантій пацієнтам, які:

· в ургентному (невідкладному) стані;

· із хронічними захворюваннями та перебувають на диспансерному обліку в цьому закладі охорони здоров'я.

Також, без направлення на амбулаторному рівні в межах Програми медичних гарантій надається спеціалізована допомога:

· акушера-гінеколога,
· психіатра,
· нарколога,
· стоматолога,
· педіатра,
· фтизіатра.

У інших випадках, якщо пацієнт без направлення планово звернувся за спеціалізованою медичною допомогою до ЗОЗ, який уклав договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ, то така медична допомога не покривається Програмою медичних гарантів та оплачується з інших джерел (наприклад страховою компанією або самим пацієнтом) відповідно до тарифів на платні послуги затвердженими у закладі охорони здоров'я.

Чи потрібне направлення хронічному хворому до лікаря спеціаліста у якого вони на обліку?
Для отримання спеціалізованої медичної допомоги не потрібне направлення пацієнтам із хронічними захворюваннями, які звернулися до закладу, в якому перебувають на диспансерному обліку, і який уклав договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ. В таких випадках спеціалізована медична допомога надається без направлення в межах Програми медичних гарантій.

Як виконати (закрити) направлення, якщо у пацієнта немає клінічної необхідності у проведенні процедури або є протипоказання?
У випадку, якщо пацієнт прийшов з направленням на процедуру і лікар спеціаліст виявив, що немає клінічної необхідності у проведенні цієї процедури, то в ЕСОЗ таке направлення виконується (закривається) за допомогою взаємодії, де у консультативному висновку лікар-спеціаліст зазначає відсутність клінічних показань або наявність протипоказань у пацієнта для виконання такого направлення. Така інформація може бути внесена до пояснювальної записки в консультативному висновку.

Таким чином, для виконання такого направлення створюється взаємодія з зазначеним висновком лікаря спеціаліста (Консультативний висновок). В такій взаємодії зокрема зазначається:

1. Діагноз (зазначений лікарем - ініціатором направлення) зі статусом достовірності "спростований"

2. Дії, що були проведені під час консультації (якщо вони були проведені)

3. Текстовий запис з поясненням причин відмови від проведення процедури.

Як створити електронне направлення на пологи?
Направлення має бути створено по кнопці «Створити направлення» та містити наступні значення:

· КАТЕГОРІЯ: Госпіталізація

· КОД ПОСЛУГИ: "A67010" - Стаціонарне лікування. Або код будь-якої іншої послуги, що може надаватись в стаціонарі.

· СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НАДАВАЧА МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ: Акушерство і гінекологія.

· ПРОГРАМА, ЗА ЯКОЮ ВИПИСАНЕ НАПРАВЛЕННЯ: Програма медичних гарантій в 2020 році.

Де вказується час народження дитини?
Час народження дитини можна вказати у текстовому полі «Уточнення для діагнозів», а також у текстовому полі «Уточнення» в блоці Причини звернення. Час народження дитини вказується при створенні неідентифікованої особи, яка є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження.

Де вказуються шляхи введення медикаментів, що використовувалися під час госпіталізації?
Шляхи введення медикаментів вказуються як послуги з категорії «Терапевтичні процедури» з кодом 96199-19 Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений.

Де вказуються показники (вага, зріст, стать новонародженного)?
Ці показники вказуються у розділі «Спостереження» при створенні епізоду про пологи. При створенні нового показника слід заповнити наступні значення:

Категорія: Обстеження
Код: Вага новонародженого
Значення: (вказується числове значення ваги дитини у кілограмах)


Категорія: Обстеження
Код: Зріст
Значення: (вказується числове значення зросту дитини у сантиметрах)


Категорія: Обстеження
Код: Стать
Значення: чоловіча або жіноча

Чи можуть психологи, дефектологи, логопеди (співробітники з нелікарськими посадами, а педагогічними) вносити дані та створювати епізоди у МІС, якщо вони не є зареєстрованими в e-Health особами?
Якщо користувач не зареєстрований, він не зможе передавати ЕМЗ і т.д через систему e-Health. Психологи звітують через форму НСЗУ 066 https://066.e-health.gov.ua/. Порядок звітування логопеда слід уточнити у куратора в НСЗУ. Перелік затверджених лікарських посад можна подивитися за наступним посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-02#Text